Filosofie

OSV Schaken
OSV Schaken is een landelijke, snel groeiende franchiseorganisatie van werving en selectiebureaus. Elk werving en selectiebureau vertegenwoordigt een eigen regio en werkt volgens dezelfde formule, beschreven in het handboek.
De mission statement van OSV Schaken is: Meer kwaliteit voor een sterk concurrerende prijs door een daadkrachtige, vakkundige en persoonlijke dienstverlening.

Veel van hetgeen wij in onze directe omgeving ervaren wordt al snel als normaal of vanzelfsprekend afgedaan.

OSV Schaken meent dat niets vanzelfsprekend is.

Een baan is vanzelfsprekend totdat je geen baan meer hebt.
Een leuke baan is vanzelfsprekend totdat de baan niet meer leuk is.
Kwaliteiten zijn vanzelfsprekend totdat ze in twijfel worden getrokken.
Een goede medewerker is vanzelfsprekend totdat de medewerker niet goed (meer?) blijkt te functioneren.

Ga zo maar door......

Ook een passende werkkring is niet vanzelfsprekend, evenmin dat kwaliteiten van medewerkers tot ontplooiing komen.
Door de wijze waarop wij samen met de werkzoekende aan de slag gaan, worden kwaliteiten en competenties bewust en zijn effectiever te benoemen.
Werkzoekenden leren zichzelf hun kwaliteiten en competenties (nog) beter kennen.
Dat leidt in de meeste gevallen tot een passende werkomgeving.

Tarieven
OSV Schaken rekent een tarief van 5% bij een jaarsalaris vanaf € 50.000. Daaronder wordt een minimumtarief van € 2500 per opdracht in rekening gebracht (informeer naar de voorwaarden bij uw OSV Schaken in de regio).

Doelstelling
OSV Schaken wil het reguliere systeem van extreem hoge commissies van werving en selectiebureaus doorbreken en meer kwaliteit bieden.
OSV Schaken verwacht voor 2004 een landelijke dekking te hebben van ca. 100 franchisenemers.
Wij zullen in 2004 ongeveer 3000 kandidaten plaatsen bij onze opdrachtgevers.