Dienstenpakket

Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden die onze dienstverlening kent.

Inlenen van één of meerdere medewerkers voor kortere of langere tijd, mogelijk gericht op een rechtstreeks dienstverband.
Werving & Selectie: OSV Schaken verzorgt alleen de werving en selectie van de kandidaat,
Payroll: werving en selectie van de kandidaat wordt door opdrachtgever gerealiseerd, OSV Schaken verzorgt de contractuele verplichtingen zoals salarisadministratie en begeleiding.
Secretariële ondersteuning (o.a. receptiedienst, correspondentie, verzorgen van mailings, maken van presentaties in PowerPoint)
Administratieve ondersteuning (o.a. boekhouding, personeels- en salarisadministratie, projectadministratie)
Opleiden van medewerkers voorafgaand of tijdens de uitoefening van de functie
Psychologische onderzoeken en assessments
Gedragsanalyses en werkomgevingprofielen
Casemanagement
Verzorgen van trainingen (o.a. communicatie, interviewtechnieken, MS Office, verkoop)
Verhuur van vergaderruimten en/of audiovisuele middelen